Meditation

Du lærer dit sind at kende, når du mediterer. I Østen har man i årtusinder benyttet meditation til at berolige sindet, og udvikle koncentration og indsigt.
De senere årtier har meditation i høj grad spredt sig til Vesten, og bruges i dag på mange måder og med forskellige formål.

Videnskabelige undersøgelser har påvist gavnlige virkninger ved meditation, og der findes mange tilbud til dem, der ønsker at meditere for at slappe bedre af, og være mere tilstede i nuet.

DWBA11914_cho_gompa16_amdo04_rgp-lpr

De buddhistiske meditationer indeholder også dette, men har desuden et andet mål: De hjælper den praktiserende til at opnå befrielse og erkendelse af sindets natur. Befrielse er det første store mål på den buddhistiske vej. Befrielse betyder, at man erfarer, at krop, tanker og følelser er i stadig forandring, og derfor ikke kan udgøre et virkeligt “jeg”. Med denne indsigt føler man sig ikke længere som skydeskive, når der opstår problemer i ens liv.

Når man har opnået befrielse er erkendelsen det næste skridt. Dette er erfaringen af, at der ikke findes nogen egentlig adskillelse mellem den, der oplever, det, der opleves og oplevelsen selv. I erkendelsen af sin sande natur er sindet spontant og ubesværet til stede i alt.

Enhver meditation starter med beroligelse af sindet. Når vores sind er beroliget, erfarer vi med større klarhed indre og ydre fænomener. Vi forstår bedre vores egne sindstilstande, og behøver derfor ikke være afhængige af dem. Vi forstår også bedre andre væsener og er opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe dem på den mest gavnlige måde.

Ved beroligende meditation koncentreres sindet på noget. Det er første skridt i vores udvikling og en nødvendig basis, både for gennemtrængende indsigt og en dybdegående praksis.

Andet niveau af meditation er opnåelse af indsigt. Her har vi ikke længere nogen form at koncentrere os om, og vi sigter efter direkte oplevelse af sindet. Ved at være bevidst uden noget objekt at være bevidst om, opstår indsigt og forståelse spontant.

I diamantvejsmeditationer lærer vi at identificere os med vores egen buddhanatur. Denne metode er igennem tiderne blevet betragtet som den hurtigste vej til erkendelsen. Vi udvikler dyb indre rigdom og lærer at opleve verden fra et rigt og selv-befriende synspunkt.

Vi kan ikke lære diamantvejsmeditationer ved at læse os frem til det. Vi begynder med at komme i vores centre, hvor vi mediterer sammen i en større gruppe. Herigennem får vi den nødvendige viden og praksis til at komme i gang.

Du kan læse mere her om diamantvejsbuddhistiske meditationer:

Diamondway meditations

Meditation på Buddha.

Lama Ole guider i denne video en meditation på Buddha, som er velegnet for begyndere.

Hvis du har lyst til at prøve en kort meditation på Buddha, som er autentisk, og overført i en ubrudt linje fra lærer til elev siden Buddha Shakyamuni til i dag, er det en god mulighed for dig at starte her.

Buddha repræsenterer alle perfekte kvaliteter i vores sind – frygtløshed, visdom og grænseløs kærlighed – kvaliteter vi alle har som vores dybeste potentiale.

Lama Ole forklarer, at vi ved at meditere på en Buddha udenfor os selv, smelte sammen med hans kvaliteter, og til sidst opløse al form i rummet, forstærker vores forbindelse til de samme kvaliteter i vores eget sind.

Klik på dette link for at se videoen:
Meditation på Buddha

Hvis du synes om meditationen, har lyst til at møde os, og meditere sammen med os, er du velkommen til at deltage i vores guidede meditationer, som vi laver hver onsdag i Buddhistisk Center Silkeborg.