Historien om Buddhistisk Center Silkeborg

BUDDHISTISK CENTER SILKEBORG.

I 1991 arrangerer lokale, tætte elever det første offentlige foredrag med Lama Ole på Medborgerhuset i Silkeborg (ca. 50 tilhørere).
På det tidspunkt var Buddhistisk Gruppe Silkeborg endnu ikke etableret.

I 1993 starter Buddhistisk Gruppe Silkeborg på opfordring af Lama Ole og Hannah.
Gruppen består af en håndfuld tætte venner og elever af Lama Ole, der mødes og mediterer sammen privat, og arrangerer offentlige guidede fællesmeditationer og foredrag med Karma Kadjy Skolens rejselærere i Silkeborgs populære kulturhus ” Rampelys”.

I efteråret 1993 arrangerer Buddhistisk Gruppe Silkeborg endnu et offentligt foredrag med Lama Ole på Lunden i Silkeborg (ca. 250 tilhørere).
Mange tager buddhistisk tilflugt, og en del dukker op til gruppens offentlige foredrag og guidede fællesmeditationer.

I 1997 arrangerer Buddhistisk Gruppe Silkeborg endnu et offentligt foredrag med Lama Ole på Daghøjskolen i Silkeborg (ca. 300 tilhørere).

I 1998 starter et tæt samarbejde med Buddhistisk Gruppe Århus, i forbindelse med koordinering og afholdelse af offentlige guidede fællesmeditationer, foredrag og kurser med rejselærere og foredrag med Lama Ole.

I 1999 får Buddhistisk Gruppe Silkeborg mulighed for at benytte lokaler på Silkeborg Medborgerhus, hvor gruppen  holder offentlige arrangementer.

Ved udgangen af halvfemserne er der i Silkeborggruppen 15-20 medlemmer, hvoraf 8-10 udgør den aktive kerne.
I starten af det nye årtusinde beriges gruppens kerne yderligere, og der praktiseres målrettet med Ngøndroen (de 4 grundlæggende meditationspraksiser i Karma Kadjy Skolen).

Gruppen etablerer meditationsrum (gompa) i Liza og Kai’s lejlighed på Nattergalevej 6 i Silkeborg.

Fra 2004 udvikles og styrkes det nationale sammenhold, det tætte samarbejde styrker venskaberne og grupperne på tværs af landet, og samarbejdet mellem Århus og Silkeborg vokser.

I 2005 besøger Lama Ole og Hannah Buddhistisk Gruppe Silkeborg, hvor de velsigner gruppen og gompaen på Nattergalevej.

I 2010 køber Liza og Kai et rækkehus på Nyvangen 30 i Silkeborg, og Buddhistisk Gruppe Silkeborg flytter med.

I 2011/12 bygger sanghaen et træhus, der fungerer som meditationsrum (gompa) uafhængigt af beboelsen på Nyvangen,

I 2017 får Buddhistisk Gruppe Silkeborg status af Buddhistisk Center under “Diamondway Buddhism” og “Karma Kadjy Skolen”.

Buddhistisk Center Silkeborg beriges løbende af nye folk, og vi går fremtiden i møde med højeste fryd!

KARMAPA TJENNO

karmapa tjenno