Om Buddhistisk Center Silkeborg

Buddhistisk Center Silkeborg

Buddhistisk Center Silkeborg er et diamantvejsbuddhistisk center, som er startet af lokale diamantvejsbuddhister i 1993 på opfordring af Hannah og Lama Ole Nydahl.
Diamantvejen er en autentisk, ubrudt og levende overførsel fra lærer til elev siden det 12. århundrede indenfor Karma Kadjy overførselslinien, af oplevelsen og erkendelsen af sindets natur, effektive meditationsmetoder og kraftfuld beskyttelse.
Buddhistisk Center Silkeborg er en del af Karma Kadjy Skolen Danmark, som består af 11 centre og grupper fordelt over hele landet.
Fælles for alle centrene og grupperne er, at de ikke fungerer som klostre, og at de drives af frivillige og ulønnede lægmandsbuddhister under vejledning af Lama Ole Nydahl og den 17. Gyalwa Karmapa, Trinley Thaye Dorje.
Siden 1972 og til i dag er der på Hannah og Lama Oles utrættelige initiativ og deres mange dedikerede elevers frivillige indsats etableret 681 diamantvejscentre i den vestlige verden, og der startes løbende nye.
I Buddhistisk Center Silkeborg har du rig mulighed for at stifte bekendtskab med diamantvejsbuddhismen og de lokale buddhister, du kan lære at meditere, og hvis du har lyst, kan du også blive en del af vores fællesskab (sanghaen).
Hver onsdag fra kl. 19:30 til ca. 21 laver vi en guidet fællesmeditation sammen på den 16. Karmapa i vores meditationsrum (gompa).
Derefter giver vi grundlæggende forklaringer om Diamantvejsbuddhisme og besvarer evt. spørgsmål.

Guru Yoga meditationen på den 16. Karmapa er en meget effektiv metode til genkendelse af vores sinds natur, den er direkte, ueksotisk og velegnet for selvstændige mennesker med en sund kritisk sans.

Den 16. Karmapa komponerede selv denne meditation, og bad Hannah og Lama Ole Nydahl om at give den videre som hovedpraksis til deres elever i Vesten.

Ved at bruge meditationerne på Diamantvejen lærer vi at identificere os med vores egen buddhanatur. Denne metode betragtes af diamantvejsbuddhister som den hurtigste vej til erkendelsen af vores sinds natur. Vi udvikler dyb indre rigdom og lærer at opleve verden fra et rigt og selv-befriende synspunkt.

Vi kan ikke lære at bruge metoderne på diamantvejen, ved at læse os frem til det.
Derfor starter vi med at komme i vores centre, hvor vi mediterer sammen med andre praktiserende. Her får vi inspiration og viden til at komme i gang, og opbygger nødvendig erfaring med meditation.

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke have forudgående erfaring med meditation, bare du kommer med et åbent sind og en sund interesse.
Du behøver ikke at tilmelde dig, bare kom og vær med.
Det er en god idé at tjekke vores facebookprofil, om der er aflysning eller ændringer i programmet.
karmapa tjenno
Buddhistisk Center Silkeborg:
c/o: Liza & Kai Juul
Nyvangen 30
8600 Silkeborg
kontakt:
Du er velkommen til at sende os en besked via vores facebookprofil eller sende os en email: silkeborg@buddha.dk
Vi ses i gompaen (meditationsrummet) på bagsiden af huset gennem den sorte port.