Om Buddhistisk Center Silkeborg

Buddhistisk Center Silkeborg

Buddhistisk Center Silkeborg er et diamantvejsbuddhistisk center, som er startet af lokale diamantvejsbuddhister i 1993 på opfordring af Hannah og Lama Ole Nydahl.
Diamantvejen er en autentisk, ubrudt og levende overførsel fra lærer til elev siden det 12. århundrede indenfor Karma Kadjy overførselslinien, af oplevelsen og erkendelsen af sindets natur, effektive meditationsmetoder og kraftfuld beskyttelse.
Buddhistisk Center Silkeborg er en del af Karma Kadjy Skolen Danmark, som har haft centre og grupper i landet siden 1972.
I dag findes der centre i København, på Lolland, i Odense, Sønderborg, Vejle, Esbjerg, Silkeborg, Aarhus og Aalborg.
Fælles for alle centrene og grupperne er, at de IKKE fungerer som klostre, og at de drives af frivillige og ulønnede lægmandsbuddhister under vejledning af Lama Ole Nydahl og den 17. Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje.
Karma Kadjy Skolens aktiviteter i Danmark finansieres af frivillige bidragsydere, og alle brugere af centrene og grupperne opfordres derfor til at være bidragsydere.
Bidragene går primært til drift og vedligeholdelse af skolens bygninger og lejede lokaler, samt trykning af informationsmateriale, meditationshæfter o. lign.
Centrene og grupperne danner rammen om skolens aktiviteter i Danmark, og i Buddhistisk Center Silkeborg har du rig mulighed for at stifte bekendtskab med diamantvejsbuddhismen og de lokale buddhister, og hvis du har lyst, kan du blive en del af vores fællesskab (sanghaen).
Hver onsdag fra kl. 19:30 til ca. 21 laver vi en guidet fællesmeditation sammen i vores meditationsrum (gompa).
Derefter taler vi om Diamantvejsbuddhisme og besvarer evt. spørgsmål.
Ved at bruge meditationerne på Diamantvejen lærer vi at identificere os med vores egen buddhanatur.
Denne metode betragtes af diamantvejsbuddhister som den hurtigste vej til erkendelsen af vores sinds natur.
Vi kan ikke lære at bruge metoderne på diamantvejen, ved udelukkende at læse os frem til det.
Derfor starter vi med at komme i centrene, hvor vi mødes og mediterer sammen med andre praktiserende.
Her får vi sammen inspiration og autentisk viden, til at komme i gang og gradvist opbygge en meditationspraksis og vores egne erfaringer.
Gennem en stabil meditationspraksis udvikler vi dyb indre rigdom, og øver os i at opleve verden fra et rigt og selv-befriende synspunkt.
Det er gratis at deltage, og du behøver ikke have forudgående erfaring med meditation, bare kom med et åbent sind og en sund interesse.
Du skal ikke tilmelde dig på forhånd, men det er en god idé at tjekke vores facebookprofil, om der er aflysning eller ændringer i programmet.
Buddhistisk Center Silkeborg:

c/o: Liza & Kai Juul
Nyvangen 30
8600 Silkeborg

kontakt:
Du er velkommen til at kontakte os via vores facebookprofil eller sende en email:

Vi ses i gompaen (meditationsrummet) på bagsiden af huset gennem den sorte port.